Om oss

CATHRINE SØBERG
Cathrine Søberg har arbeidet i over 20 år med å levendegjøre opplæring i frivillige organisasjoner, offentlige etater og næringslivet. Hun har vært profilert en rekke ganger i ulike media og i radio- og i fjernsynsprogram for sitt banebrytende arbeid med 24-timers mennesket, samlivskurs og pippikraft. Hun er utdannet barnevernspedagog, adjunkt og har utdanning fra Norges Handelshøyskole og BI. I tillegg har hun 2-årig gestaltutdanning, er internasjonalt sertifisert coach samt NLP Master Practioner og har gått i lære hos verdens ledende coacher Anthony Robbins og John Grinder.Hun er profilert i natur- og miljøvernsammenheng og er mentor i Mental Helse. 
Se for øvrig http://www.bedre-hverdag.no 

REFERANSER 
Kjempeinspirerende, nyttig og lærerik workshop om Pippikraft. Gløden, gleden og motet tar vi med oss – livet ut !
Deltakere på workshops i Pippikraft 2005-2010

Katrine S°berg oppslag

av kamy